Διαθέσιμα μαθήματα

Module II. VIDEO CONTENT CREATION (8 hours)

  • Διδάσκων: Gytis Cibulskis
  • Διδάσκων: Aušra Urbaitytė

Module VI. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN SCHOOL (8 hours)

  • Διδάσκων: Gytis Cibulskis
  • Διδάσκων: Aušra Urbaitytė

Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas BMP

  • Διδάσκων: Gaiva Krivienė

Module I “Virtual Learning Environment MOODLE“ (22 hours)

  • Διδάσκων: Gytis Cibulskis
  • Διδάσκων: Aušra Urbaitytė