Διαθέσιμα μαθήματα

2L STORIA E GEOGRAFIA 2023_24

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 5L 2023_24

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 4C ITALIANO 2023-24

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 2C GEOSTORIA

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 5I ITALIANO

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 5C LATINO

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 5D ITALIANO

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi

CLASSE 5C ITALIANO

Κατηγορία: Liceo scientifico G.Galilei
  • Διδάσκων: giovanni rizzi